plen

O Spółce

 
Biogaz Inwestor Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu, została założona w roku 1993, a jej jedynym udziałowcem jest Gmina Miasta Toruń.
 
Podstawową działalnością Spółki jest wytwarzanie, w instalacji biogazowej, energii elektrycznej oraz ciepła z gazu składowiskowego, pozyskiwanego z miejskiego składowiska odpadów (MSO) w Toruniu przy ul. Kociewskiej. Wytwarzana energia elektryczna i ciepło dostarczane są mieszkańcom Torunia za pośrednictwem lokalnych operatorów sieciowych: Energa-Operator SA i EDF Toruń S.A.
 
Składowiska odpadów komunalnych (w dużej mierze organicznych), takie jak składowisko w Toruniu, wywierają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Jednym z powodów takiego oddziaływania jest wydzielanie się gazu składowiskowego, w skład którego wchodzi głównie metan (ok. 50 %) - gaz łatwopalny i wybuchowy, mający duży wpływ (ok. 20 razy większy niż dwutlenek węgla) na pogłębianie efektu cieplarnianego i niszczenie powłoki ozonowej atmosfery.
 
W 1997 roku Spółka rozpoczęła eksploatację złoża gazowego składowiska, a w roku 2001 osiągnęła nominalne parametry techniczno-eksploatacyjne.
 
Oprócz prowadzenia powyższej podstawowej działalności Spółka zajmuje się kompleksową (gazową i ziemną) rekultywacją MSO w Toruniu.
 
 
Copyright © Biogaz Inwestor Sp. z o. o.
Created by CenterMEDIA